• Biura Powstańców

    Studium: Projektowanie Zabudowy Usługowo-Mieszkaniowej | sem. 9

    styczeń 2015

  • o projekcie

    Kurs zakładał stworzenie kompleksu budynków przez grupę studentów. Ścisła współpraca przy projektach miała zaowocować spójnym tworem urbanistycznym, złożonym z indywidualnych obiektów mieszkaniowo-usługowych.