• Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej

  II miejsce

  Konkurs dwu-etapowy

  sierpień 2013

 • o projekcie

  Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej ma być okrętem flagowym nowoprojektowanego, wzorcowego osiedla mieszkaniowego Nowe Żerniki.

  Projekt zakłada wertykalną rozbudowę istniejącego schronu w celu podkreślenia jego wagi, jako unikatowego obiektu tożsamości miejsca.

  Budynek schronu zamyka przewidywaną przez plan miejscowy oś rekreacyjną północ-południe osiedla Nowe Żerniki. W celu podkreślenia tej osi projekt przewiduje dwukondygnacyjną nadbudowę nad obecną kubaturą schronu. Wymowę obiektu dodatkowo wzmacnia rozlana przed i wokół schronu woda, w formie płytkiego stawu przechodzącego w głęboki zbiornik retencyjny.

 • Zespół

  Tomasz Głowacki- PAG

  Tomasz Michalski

  Kacper Mroczek