• Współczesna kamienica

    Proejktowanie konserwatorskie 1 | sem. 8

    czerwiec 2014

  • o projekcie

    Kurs Projektowania Konserwatorskiego polegał na uzupełnieniu pierzei barokowych kamienic, barokową kamienicą.. Ostatnie zajęcia jednak, w odróżnieniu od reszty zajęć w semestrze, przewidywały zaprojektowanie współczesnego obiektu w historycznym kontekście.