• Projekt rewitalizacji ul. Świdnickiej

  Konserwacja zabytków | projekt semestralny

  listopad 2012

 • o projekcie

  Kurs Ochrony Zabytków zakończył się prezentacją grupowych prac semestralnych. W związku z tym zdecydowałem się napisać program, który pozwoliłby w sposób interaktywny zobrazować analizy funkcjonalne, historyczne estetyczne i stanu technicznego oraz przedstawić wnioski konserwatorskie na tle obszaru opracowania.

  Program został napisany w języku JavaScript, którego studiowania podjąłem się w związku z moim zainteresowaniem architekturą parametryczną. 1413 linijek kodu pozwoliło zaprezentować każdy budynek na tle różnych rodzajów analiz, kojarzyć go z jego zdjęciami, historycznymi rycinami bądź planami oraz płynnie poruszać się po obszarze opracowania. Posłużył on również do prezentacji wniosków konserwatorskich oraz opracowanych przez nas koncepcji rewitalizacyjnych.

 • Zespół

  Dominik Angerman

  Jacek Malinowski

  Tomasz Michalski