• Kubryk | Hostel z zapleczem edukacyjnym

  Projekt Inżynierski

  Promotor: dr inż. arch. Marcin Brzezicki

  Ocena: 5.5

  Styczeń 2013

 • o projekcie

  Założenia funkcjonalne, które przewidują poszerzenie usług hostelu o salę wielofunkcyjną, miały duży wpływ na wybór lokalizacji. Powinna ona posiadać dwie cechy, które bardzo rzadko idą w parze-znajdować się możliwie jak najbliżej istotnych ze względów edukacyjnych rejonów Wrocławia, takich jak Stare Miasto z okolicami Rynku, oraz stanowić inwestycję uwzględniającą ekonomiczny/oszczędny jej charakter. Miejscem mogącym pogodzić ze sobą wyżej wymienione wymagania jest grobla znajdująca przy Śluzie Mieszczańskiej. Jest ona położona w niewielkiej odległości od Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz stanowi pewnego rodzaju nieużytek, teren niezagospodarowany w ścisłym centrum miasta. Pewne niedogodności wiążące się z obsługą jej terenu, zmiennym poziomem wody w Odrze, czy niskim natężeniem ruchu pieszego w jej okolicy, mogą korzystnie wpłynąć na obniżenie kosztu inwestycji, oraz być pretekstem do zaprojektowania budynku o indywidualnym, inspirującym jego użytkowników charakterze.

  System konstrukcyjny obiektu musi uwzględniać bezpośrednie sąsiedztwo Odry i liczyć się z nim, lub je wykorzystać. Wybierając tą drugą opcję przewiduje się utworzenie całego obiektu w stoczni dzieląc go na segmenty, które umożliwią ich transport drogą wodną. Gotowe części budynku po dotarciu na miejsce będą montowane na wcześniej wbite w groblę słupy. Stocznia, która będzie „placem budowy” tego obiektu udostępnia szerokie możliwości pracy ze stalą. Forma obiektu nie będzie wpływała na jego koszt w takim stopniu, w jakim wpływa w przypadku budownictwa tradycyjnego.

 • Lokalizacja

  Grobla przy Śluzie Miszczańskiego, w sąsiedztwie elektrowni Max Berga.

  Wrocław

W maju 2014 projekt został wystawiony na II Międzynarodowym Festiwalu Dobrych Projektów Wroclove Design